//INTENTS//
“Per a l'autor com a productor, el progrés tècnic és la base del seu progrés polític”
Walter Benjamin

//INTENTOS//
"Para el autor como productor, el progreso técnico es la base de su progreso político"
Walter Benjamin